Dallandyshja
Lagja Pavaresia, Skele
Qendra TregtareRiviera, Vlore
Tel.&Fax. + 355 33 25947
Tel.&Fax.+ 355 33 22973
Tiranë Albania Tel. +355 4 2230012
E-mail: dallandyshetravel@yahoo.com

Advertisements